top of page

Overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning.

Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade finere elektronisk utstyr, og slike spenningsvariasjoner kan for eksempel skyldes lynnedslag. Det vil alltid være en sannsynlighet for at det kan oppstå skadelige overspenninger i alle elektriske anlegg, derfor bør det monteres overspenningsvern i henhold til kravene gitt i FEL § 25 og i NEK 400-4-44 punkt 443 og 534.

Ønsker du å sikre din bolig mot overspenning kontakt oss i dag.

bottom of page