top of page

Komfyrvakt

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger, samt dersom man skal legge opp ny kurs til eksisterende komfyr. De samme reglene gjelder for fritidsbolige, og betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Dette kravet ble innført i 2010, og dersom kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere ny komfyrvakt. For egen sikkerhet, anbefales det at alle komfyrer har komfyrvakt. 

Nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger til boliger de siste årene, har vært i forbindelse med brann og branntilløp på komfyren, der tørrkoking er den vanligste årsaken til brann. 

komfyrvakt.png
bottom of page