top of page

EL-Sjekk

test.png

Visste du at som eier av et elektrisk anlegg er du juridisk ansvarlig for vedlikehold og at relevant dokumentasjon er tilgjengelig?

Hva er el-sjekk.

Overordnet sjekk av ditt anlegg, med hovedmål om å oppdage grove feil og mangler. Det blir foretatt stikkprøver i fordeling, stikk, koblingspunkt og brytere. Det vil si en visuell kontroll med stikkprøver og målinger av ditt anlegg. Elektriker vil komme med forslag til eventuelle forbedringer.

bottom of page