top of page

Avtrekk

Monter en avtrekksvifte i "våte" rom for å forhindre fukt og råte.

vifte.png
bottom of page